essays | notemeetsletter | skrivpuff | misc | challenge fic | site info

Vikten av MVG
(eller föräldrars press på barnen)

by C.R.M. Nilsson

Liljekonvaljernas blad hade varit gröna och så lätta att lämna där så att han skulle se dem. Missförstå henne inte; själva handlingen hade varit lätt, men inte beslutet som låg bakom det.

’Att älska förslappar själen.’

Hennes betyg hade sänkts och det var något hennes mamma inte kunde undvika att märka. Hon hade förbjudit Darla att träffa den unge mannen som uppenbarligen distraherade henne från sina studier. Mer eller mindre med de orden.

Darlas mamma ignorerade att hon hade varit mycket lyckligare på senare tid.

Darlas bruna ögon läckte tårar när hon stirrade ut genom fönstret.

Det var inte rättvist.

Back

Copyright C.R.M. Nilsson 2010

blog comments powered by Disqus