essays | notemeetsletter | skrivpuff | misc | challenge fic | site info

Liljekonvaljer
by C.R.M. Nilsson

Det låg liljekonvaljer på bänken. Hjärnan rusade iväg. Han mindes att de var giftiga och inte fick ätas. Vattnet blommorna stod i skulle hanteras med varsamhet. Men paradoxalt nog var det en av de vanligaste blommorna som barn plockade och gav till sina lärare som ett tecken på sin uppskattning. Fast han var nittionio procent säker på att barnen bara gav blommorna för att de tyckte om läraren eller för att deras föräldrar sagt åt dem.

’Att älska för mycket förslappar själen,’ betydde dem på blomsterspråket. Men han undrade om meningen fanns i åtanke hos den som lämnat dem åt honom.

Varför hade Darla stämt möte med honom, men inte dykt upp utan lämnat liljekonvaljer i sitt ställe?

Back

Copyright C.R.M. Nilsson 2010

blog comments powered by Disqus