essays | notemeetsletter | skrivpuff | misc | challenge fic | site info

Kattens observationer
by C.R.M. Nilsson

Kudden är fortfarande varv och det krävs några varv innan jag kommer till rätta. Jag spinner därför att det är varmt och så skönt. Mina ögon glider igen för ett ögonblick, innan de öppnas till smala springor.

Den yngsta honan skriker om att hon inte vet vart sina nycklar är.

Den äldre yngsta honan suckar och himlar med ögonen. När hon gett uttryck för sin frustration, fortsätter hon att sminka sig. Hon står på sängen för att komma i ögonhöjd med den blanka saken. Hennes variant av pälsslickande är snart klar och hon hoppar ned från sängen. I förbifarten ger hon mig en klapp på huvudet, som om jag vore en hund. Kan ni tänka er det – jag, en hund? Åh, snälla nån.

Jag sluter ögonen, fast besluten att ignorera henne, och dåsar till. När jag vaknar är jag ensam i mina domäner. Men det är som det ska vara.

Vi katter behöver bara oss själva.

Back

Copyright C.R.M. Nilsson 2010

blog comments powered by Disqus