essays | notemeetsletter | skrivpuff | misc | challenge fic | site info

Utbyte
by C.R.M. Nilsson

Man trycker upp ena halvan hans telefon när man vill få upp den, lägger hon märke till. Hon öppnar den och börjar sakta knappa in hans nummer. Bredvid henne gör han detsamma. Hon ögnar honom och hans konstiga sätt att sitta med hälarna under baken.

Bänken under dem är kall, men han märker det nog inte. Han har ju fötterna under sig.

Hon blinkar när telefonen plötsligt kommer oroväckande nära hennes ansikte. Hon mumlar ett tack och tar den från honom, i utbyte mot hans egen. Deras händer möts och hans fingrar är iskalla mot hennes.

”Erik,” frågar hon och bryr sig inte om att det bara är deras andra möte, ”vad är vi?”

Vänner? Ett blivande par? Bekanta?

Hans blick är fångad långt borta när han tänker efter.

”Varför måste vi bestämma nu? Kan vi inte vänta och se vad vi blir?”

Överraskat ler hon. Inte det svar hon velat ha, men han hade rätt.

Hon flätar samman sin fingrar med hans.

”Låt oss se vart det här för oss.”

Back

Copyright C.R.M. Nilsson 2010

blog comments powered by Disqus