essays | notemeetsletter | skrivpuff | misc | challenge fic | site info

E för Excentrisk
by C.R.M. Nilsson

Det ingen visste var att Darla, trots att hon omgavs av många personer åt gången, alltid kände sig ensam. Ingen tycktes förstå vad det var hon verkligen sade, hörde ordens innebörd. Ingen svarade någonsin på vad hon verkligen sade.

Hon smuttade försiktigt på sin cappuccino och studerade mannen mittemot henne. Han satt lika konstigt som han hade gjort i datasalen, med hälarna under kroppen och knäna uppdragna till bröstkorgen. Hans skor låg bortsparkade någonstans under bordet. Om det hade varit någon annan, skulle Darla ha skämts fruktansvärt över att bli sedd med någon som satt så. Nu dolde hon sitt skratt och sitt leende bakom en hand.

Folk stirrade verkligen på dem. Hennes leende växte.

Vad ingen visste var att hon älskade det ovanliga och det mystiska. Erik var en gåta hon lockades av och glimten hon hade sett av medmänsklighet, bakom den där kyliga masken.

Hon fann det intresseväckande. Vad var det man sade? Likt en mal dras till ljuset…

Hon ville lära känna honom.

Hon ville se vad som fanns under all excentriskhet.

Vad ingen visste var att Darla aldrig backade för en utmaning.

Back

Copyright C.R.M. Nilsson 2010

blog comments powered by Disqus